O-gyűrűk műszaki és felhasználási jellemzői

Az O-gyűrű olyan tömítőelem, amely a tömítőhatást a beszerelés során fellépő préselés hatására kialakuló teljes vagy részleges térkitöltéssel valósítja meg. Üzemelés közben a közegnyomás felerősíti a préserő nagyságát - így az O-gyűrű deformálódását, ezzel növeli a tömítőhatást. Az O-gyűrűt túlnyomórészt statikus tömítésekhez használják. Dinamikus tömítésként - pl. alternáló mozgás tömítésére - csak korlátozottan alkalmazható (nyomástól, sebességtől és hőmérséklettől függően). A súrlódási ellenállás miatt mindig kisebb előpréselést kell alkalmazni, mint a statikus alkalmazások esetén.

Az O-gyűrűk jellemző anyagminőségeit és felhasználási jellemzőit a következő táblázat foglalja össze.

Anyagminőség Rövid jelölés
DIN ISO 1629 szerint
Keménység
Shore ±5°
Hőállóság
°C
Tömített közeg
Akrinitril-butadien-kaucsuk NBR 70

90
-30...+110 - ásványi olajok és zsírok (benzin, gázolaj, fűtőolaj)
- növényi és állati olajok, zsírok
- alacsony hőmérsékletű hígitott savak, lúgok, oldatok
- víz (80 °C-ig), levegő (90 °C-ig)
- gázok: propán, bután, etán, metán
- nem gyúlékony hidraulikaközegek
Fluorkaucsuk (Viton) FPM 70 -20...+200 - ásványi olajok és zsírok
- növényi és állati olajok, zsírok
- alfás szénhidrogének (benzin, propán, bután, földgáz)
- aromás szénhidrogének (benzol, toluol)
- klórtartalmú szénhidrogének (triklóretilén, tetraklórkarbon)
- tüzelőanyagok
- nem gyúlékony hidraulikaközegek
Etilén-propilén-kaucsuk EPDM 70 -40...+150 - gőz (220 ˚C-ig), forró víz és levegő (150 ˚C-ig)
- glikolalapú fékfolyadékok (ásványalapúak nem)
- hígitott szerves és szervetlen savak
- nátron-és kálilúgos mosószerek
- szilikonolajok és zsírok
- poláris oldószerek (alkoholok, ketonok, észterek)
- nem gyúlékony szintetikus foszfát-észterbázisú hidraulikaközegek
Metil-vinil-szilikonkaucsuk MVQ 70 -55...+210 növényi és állati olajok és zsírok
- glikolalapú fékfolyadékok
- nagymolekulájú klórtartalmú aromás szénhidrogének
- alfás motor- és hajtóműolajok
- víz (100 ˚C-ig), hígitott sóoldatok
- oxigén, meleg levegő (210 ˚C-ig)
- nem gyúlékony szintetikus hidraulikaközegek